เนื้อหา
ลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์
1.  มีความสุภาพและเห็นอกเห็นใจ แสดงถึงการได้รับการอบรมและมีวัฒนธรรมดีพนักงานขายต้องไม่เฉยเมย ไม่กระตือรือร้นที่จะต้อนรับลูกค้า ไม่นินทาหรือหัวเราะเยาะลูกค้า
2.  มีความร่าเริงและให้ความร่วมมือ พนักงานขายยินดีให้ความช่วยเหลือและช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าด้วยรอยยิ้ม เป็นกันเอง อย่างมีความสุข จึงจะเรียกว่าให้ความร่วมมือ 
3.  มีไหวพริบฉลาดแนบเนียน คือการรู้จักพูด และทำในสิ่งที่ถูกกาลเทศะด้วยความรวดเร็ว ฉับพลันและถูกต้อง
4.  ให้ความสนใจลูกค้าอย่างแท้จริง    พนักงานขายควรจำชื่อลูกค้าได้ พูดคุยเป็นกันเอง ในเรื่องที่ลูกค้าสนใจ ไม่เถียง และตั้งใจฟังลูกค้า จับความคิดของลูกค้าให้ได้ว่าต้องการอะไร และขอบคุณลูกค้าทุกครั้งที่สั่งซื้อสินค้า
5.   ความยับยั้งชั่งใจ พนักงานขายต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ เมื่อเผชิญกับเหตุการณ์
ไม่โกรธ และไม่คิดเอาชนะ 
 
คนโกรธพอดี ๆ เป็นคนใจคอหนักแน่น คนโกรธง่ายเป็นคนใจร้อน คนไม่รู้จักโกรธเป็น
คนเฉื่อยชา เหล็กกล้าหมดความแข็งแกร่ง และความยืดหยุ่น ย่อมไร้ประโยชน์ฉันใด
คนที่หมดความอดทนและความยับยั้งชั่งใจ ย่อมไร้ประโยชน์ฉันนั้น
6.    รู้จักสัมพันธ์กับผู้อื่น
·       คบคนด้วยความจริงใจ มองโลกในแง่ดี คบในส่วนดีของเขา ส่วนไม่ดีของเขาเราอย่าไปใส่ใจ   พึงระลึกเสมอว่า “ ไม่มีใครในโลกนี้จะดี 100 % ”
·       ไม่เห็นแก่ตัว ยินดีช่วยเหลือ
·       เอาใจเขามาใส่ใจเรา
·       รับผิดชอบ ต่องานที่ได้รับมอบหมาย
·       จงรักภักดี ศรัทธา เชื่อมั่น และซื่อสัตย์
·       มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    คิดก่อนทำก่อน และไม่เหมือนใคร จะประสบความสำเร็จก่อน
·       ขยันขันแข็ง มีความพยายาม มานะ บากบั่น ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก
·       ตื่นตัว ทันเหตุการณ์
·       มีวินัย ไม่ผิดกฎของกิจการ ปรับปรุงตนเองตลอดเวลา
 
 
กิจกรรมเสนอแนะ

            ให้นักเรียนหัดผูกเน็คไท
 
แบบฝึกหัดท้ายบท

                 1. บุคคลิกภาพของพนักงานขายที่ดี    มีอะไรบ้าง
                2.   นิสียการทำงานที่ดีของพนักงานขาย มีอะไรบ้าง
                3.   ทัศนคติที่ดีของพนักงานขาย มีอะไรบ้าง

เนื้อหารายวิชา