เนื้อหา
โอกาสและความก้าวหน้าของพนักงานขาย
                        ความสำเร็จของพนักงานขายวัดได้จากจำนวนลูกค้าและสินค้าที่ขายได้ ถ้ายอดขายสูงก็แสดงถึงความสามารถของพนักงานขาย
                        รายได้ของพนักงานขาย นอกจากเงินเดือนประจำแล้ว ยังมีค่าคอมมิชชั่น โบนัส นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการขายบริษัทจะออกให้ เช่น ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
บางกิจการยังให้พาหนะใช้ด้วย
 
                                                                                
ความก้าวหน้าในอาชีพขาย

 
ช่องทางจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค ( Direct Channel)

 

 
 
สินค้าหัตถกรรมท้องถิ่น ชาวบ้านมาจำหน่ายเอง
 
กิจกรรมเสนอแนะ

                ครูให้นักเรียนนำประกาศรับสมัครงานมา เพื่อให้นักเรียนได้รู้คุณสมบัติของพนักงานขายที่กิจการต้องการ

แบบฝึกหัด

                1. จงยกตัวอย่างสินค้าที่ใช้ระบบ (Direct Sale) มา 5 ชนิด
                2. จงยกตัวอย่างสินค้าที่ใช้ระบบพ่อค้าคนกลาง มา 5 ชนิด
                3. จงยกตัวอย่างร้านค้าที่ใช้ระบบเฟรนไชน์ มา 3   ร้าน
                4. สินค้าประเภทใดที่ใช้พนักงานขายแบบหน้าร้าน บอกมา 5 ชนิด
                5. จุดที่เรียกว่าประสบความสำเร็จของพนักงานขาย ท่านคิดว่าคืออะไร

เนื้อหารายวิชา