เนื้อหา
รายการสอนและรายการเรียน
จุดมุ่งหมายบทเรียนนี้
 
เทคโนโลยีการขาย (พาณิชย์อิเลคทรอนิกส์)
ขายสินค้าโดยใช้โดยใช้เทคโนโลยี
 
  • ทางไปรษณีย์
  • ทางโทรศัพท์
  • ทางตู้อัตโนมัติ
  • ทางอินเตอร์เน็ต
 
 
                                ในยุคโลกาภิวัตฒ์นั้น การเสนอขายสินค้ามิใช่แต่จะใช้พนักงานขายเท่านั้น เครื่องมืออิเลคทรอนิคส์ได้ถูกนำมาใช้ โดยคำนึงถึงความสะดวกสบายที่ลูกค้าจะได้รับเป็นสำคัญซึ่งทางกิจการต่างก็พยายามสรรหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อแข่งขันกันเสนอขายสินค้าในระบบไฮ – เทคเพิ่มมากขึ้น    เพราะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของกิจการในระยะยาว   ดีกว่าจ้างพนักงานขาย

ทางไปรษณีย์
                                กิจการจะโฆษณาขายสินค้าทางวารสาร  นิตยสาร หนังสือพิมพ์  โดยจะมีรายละเอียดของสินค้าที่ไม่ต้องสลับซับซ้อน ลูกค้าอ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย พึงพอใจในคุณสมบัติ และราคา  เกิดความต้องการที่จะซื้อ ก็จะกรอกข้อความในใบสั่งซื้อที่พิม์อยู่ในวารสาร ฯลฯ   แล้วส่งทางไปรษณีย์ไปยังกิจการ ส่วนเงินค่าสินค้า บางกิจการอาจให้ส่งไปพร้อมใบสั่งซื้อ บางกิจการก็ให้ส่งใบสั่งซื้อเพียงอย่างเดียว กรณีนี้ เมื่อกิจการส่งสินค้ามาให้ ลูกค้าจะได้รับใบแจ้งให้ไปรับสินค้า ณ ที่ทำการไปรษณีย์ที่ระบุ   ลูกค้าเพียงแต่นำเงินไปชำระค่าสินค้า  ณ ที่ทำการไปรษณีย์ แล้วรับสินค้าไป  ( บริการนี้ของ ไปรษณีย์ เรียกว่า พัสดุเก็บเงินปลายทาง หรือ พกง. )

                                         
ทางโทรศัพท์
                        จะมีการใช้สื่อโฆษณา ซึ่งส่วนใหญ่พบใน โทรทัศน์ วิทยุ   กิจการจะบรรยายคุณลักษณะของสินค้า และ/หรือมีภาพประกอบ แจ้งราคาพร้อมค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง ทำให้ลูกค้าเข้าใจได้ง่ายขึ้น และทิ้งเบอร์โทรศัพท์ให้ติดต่อกลับในกรณีที่มีความต้องการ เมื่อลูกค้าสนใจก็จะโทรศัพท์ติดต่อ พร้อมแจ้งชื่อ และที่อยู่ ส่วนการจัดส่งสินค้า ใช้บริการทางไปรษณีย์ที่เรียกว่า พัสดุเก็บเงินปลายทาง ( พกง.) หรือบริการนำส่งของเอกชน เช่น FedEX เป็นต้น  
เช่น   การโฆษณาขายสินค้าประเภท เครื่องออกกำลังกายของจอห์ช และซาร่า แล้วให้ โทร.ไปยังเบอร์ที่ปรากฏบนหน้าจอ ภายในเวลา 15 นาที จะได้สินค้าในราคาพิเศษ เป็นต้น
 
                                             
 
ทางตู้อัตโนมัติ   
                                กิจการเพียงแต่นำสินค้าบรรจุใส่ตู้ แล้วตรวจความเรียบร้อยของตู้ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ซึ่งตู้นี้จะทำหน้าที่เป็นพนักงานขายไปในตัว กิจการประเภทนี้ เช่น ตู้น้ำอัดลม   กระดาษชำระ ผ้าอนามัย    น้ำดื่ม    เครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญ   เป็นต้น   ที่ตู้จะบอกวิธีการใช้ ไว้ด้วย ซึ่งลูกค้าสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง   เพียงแต่หยอดเหรียญค่าสินค้าและบริการตามจำนวนที่กำหนด แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนให้ถูกต้อง   ก็จะได้สินค้าหรือบริการจากตู้ตามต้องการ
 
 
ทางอินเตอร์เน็ต
                        คอมพิวเตอร์กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปเสียแล้ว ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม   การซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ตเป็นทางเลือกใหม่ของกิจการในการเสนอขายสินค้าและบริการ ที่สะดวก รวดเร็ว   ข้อมูลของสินค้าครบถ้วน และยังสามารถติดต่อกับผู้ขายในการถามตอบข้อสงสัย   หรือข่าวสารจากผู้ขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง   ขณะนี้กิจการที่มีเวบไซด์สำหรับทำธุรกิจกำลังเพิ่มมากขึ้น   ทำให้ตลาดสินค้าขยายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

                ข้อควรคำนึงในการขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต ประกอบด้วย
1.   ผลิตภัณฑ์ จะเป็นของคุณภาพสูง หายาก มีการพรรณนาคุณลักษณะของสินค้าให้ชัดเจน มีภาพประกอบ การส่งเสริมการขาย ศูนย์บริการทางโทรศัพท์   และมีการควบคุมคุณภาพของสินค้าด้วย
2.   ลูกค้าต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์และรู้จักเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   
3.   เวลาในการเข้าเว็บไซด์ ถ้าเข้าได้ช้า ลูกค้าอาจเปลี่ยนใจไม่ซื้อ
4.   เวลาที่ใช้ในการส่งสินค้า ต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะสามารถจัดส่งได้ภายในกี่วัน
5.   คำแนะนำในการสั่งซื้อ จ่ายเงินค่าสินค้าแบบออนไลน์หรือแบบอื่น ๆ   หรือการจัดส่งต้องระบุให้ชัดเจน
6.   การเปลี่ยนแปลงรายการสินค้า   หรือ ราคาใหม่ ต้องระบุให้ชัดเจนว่า สินค้าและราคานี้จะขายถึงวันที่เท่าไร เป็นต้น
7.   การตอบกลับอีเมล (วิธีการ สั่งซื้อสินค้า , ถาม-ตอบปัญหา )
 
             การกระทำผิดในการซื้อขายทางอินเตอร์เน็ต
1.    มีการแอบทำลายเวบไซด์ โดยพวกเฮกเกอร์
2.    มีการลักทรัพย์ในไซเบอร์
3.   การแอบใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต
4.   จารกรรมซอฟแวร์และละเมิดกฎหมาย
5.   การโกงและผิดจริยธรรม
6.   การตรวจสอบคอมพิวเตอร์   เช่น เวบไซต์ที่เสนอขายสินค้าที่ผิดกฎหมายรูปโป๊  ลามกอนาจาร 

            

กิจกรรมเสนอแนะ
                                 นักเรียนไปศึกษาค้นหาเวบไซด์ที่มีการซื้อขาย แล้วฝึกปฏิบัติใช้อินเตอร์ในการสั่งซื้อสินค้าเช่น

                                  www.pantipmarket.com 
                                  www.shopping.co.th
                                  www.shopping.sanook.com
                                  www.market.mthai.com
                                  www.jipatashop.com
                                  www.click2hand.com
                                  www.pmt-network.com
          
แบบฝึกหัด
1.       นักเรียนคิดว่าการซื้อขายที่ไม่ใช้พนักงานขายจะมีผลดีหรือผลเสียต่อกิจการอย่างไร
2.       นักเรียนคิดว่าการซื้อขายที่ไม่ใช้พนักงานขายจะมีผลดีหรือผลเสียต่อพนักงานขายอย่างไร
3.       นักเรียนคิดว่าการซื้อขายที่ไม่ใช้พนักงานขายจะมีผลดีหรือผลเสียต่อลูกค้าอย่างไร
4.       นักเรียนคิดว่าในอนาคต โลกการค้าจะเป็นอย่างไร
5.       ถ้ามีการใช้เทคโนโลยีในการขายมากขึ้น พื้นฐานการขายจะยังมีความสำคัญอีกหรือไม่
 
 
                                                  

เนื้อหารายวิชา