เนื้อหา
ประโยชน์ที่ได้รับจากการมีความรู้เกี่ยวกับสินค้า
              พนักงานขายรู้รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้าจะช่วยให้สามารถหาข้อดีเด่นด้านต่าง ๆ ของสินค้ามาเป็นจุดขายที่ดีได้ และสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างกับสินค้าคู่แข่งทั้งข้อได้เปรียบและเสียเปรียบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเสนอขายได้
                                ในการขายสินค้า พนักงานขายต้องจำไว้อย่างหนึ่งว่า ผู้บริโภคซื้อสินค้าเพราะ ประโยชน์ที่เขาได้รับจากสินค้านั้น ๆ    ไม่ใช่พูดถึงแต่ตัวสินค้าหรือประโยชน์ของสินค้า   เช่น
 
 
    เครื่องดูดฝุ่นของเราใช้มอเตอร์ที่มีความเร็วสูง  ( คุณสมบัติ )  จึงสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วเป็นสองเท่า  ( ประโยชน์ของสินค้า ) โดยใช้แรงงานน้อยกว่า  ( ประโยชน์ของสินค้า )  จึงสามารถประหยัดเวลาในการทำความสะอาดได้ถึง 15 – 30 นาที  ( ประโยชน์ของผู้บริโภค ) ช่วยให้คุณเหน็ดเหนื่อยน้อยลง (ประโยชน์ของผู้บริโภค ) ”
                                นอกจากนี้ พนักงานขายควรรู้ว่ากิจการมีบริการหลังการขายอย่างไร การรับประกันหลังการขาย ศูนย์บริการอยู่ที่ใด ชิ้นส่วนอะไหล่หาง่ายหรือไม่ 
                                สินค้าที่เกี่ยวข้อง พนักงานขายก็ต้องศึกษาและให้คำแนะนำลูกค้าได้ ไม่ใช่รู้แต่เฉพาะสินค้าที่ตนเองขายเท่านั้น   เช่น ขายรถยนต์ก็จำเป็นต้องรู้เครื่องยนต์ของรถเป็นอย่างดี
รู้วิธีการดูแลรักษารถ  อุปกรณ์ตกแต่งรถ บริษัทประกันรถ แหล่งเงินกู้ซื้อรถ เป็นต้น
                                สินค้าที่เป็นสายผลิตภัณฑ์ ( Product Line ) ของกิจการ พนักงานขายก็ต้องมีความรู้ไว้บ้าง เพราะลูกค้าอาจต้องการซื้อสินค้าอย่างอื่นของบริษัทด้วย เป็นการช่วยเพิ่มยอดขายให้สูงขึ้น   เช่น เป็นพนักงานขายอาหารไก่ตามฟาร์มไก่    ก็ต้องรู้ว่ากิจการของตนนอกจากขายอาหารไก่แล้วยังขายผลิตภัณฑ์จากไก่อีกด้วย เช่น เนื้อไก่สด  ลูกชิ้นไก่  ไส้กรอกไก่  ด้วย
เพราะเจ้าของฟาร์มอาจต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้ เพราะจะเปิดร้านขายอาหาร เป็นต้น
การรู้จักสินค้าจะช่วยให้พนักงานขายสามารถเชื่อมโยงคุณสมบัติและประโยชน์ของสินค้า กับประโยชน์ที่ผู้บริโภคต้องการจากสินค้าได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม อันจะนำไปสู่การซื้อสินค้านั่นเอง
 
ตัวอย่างสินค้าที่เป็นสายผลิตภัณฑ์
 
 

กิจกรรมเสนอแนะ

       ให้นักเรียนสำรวจหาสายผลิตภัณฑ์ของสินค้าในตลาด
(ซึ่งมีทั้งที่เป็นยี่ห้อเดียวกัน , ประเภทสินค้าหลากหลายยี่ห้อแต่ชื่อผู้ผลิตเดียวกัน)
 
แบบฝึกหัด

จงบอกสินค้าตามหัวข้อ ว่าแต่ละประเภทมีอะไรบ้าง ประเภทละ 3 อย่าง
1. สินค้าสะดวกซื้อ           2. สินค้าเปรียบเทียบซื้อ                   
3. สินค้าเจาะจงซื้อ          4. สินค้าไม่แสวงซื้อ

เนื้อหารายวิชา