เนื้อหา

 ลักษณะของการท่องเที่ยว   มี  3 แบบ คือ

1.       การท่องเที่ยวส่วนบุคคล

จัดขึ้นสำหรับตนเองและครอบครัว  เพื่อนฝูง  โดยใช้รถของตนเอง หรือ เช่า  จัดทำกำหนดการเองว่าจะไปไหนไปเมื่อไร  แวะพักที่ไหน  เที่ยวที่ไหน  ใช้เวลาเท่าไร  งบประมาณเท่าไร

 

 


 

 

2.       การท่องเที่ยวแบบทัวร์หรือแบบนำเที่ยว

นักท่องเที่ยวมาพบกันโดยมิได้นัดหมาย  จ่ายเงินให้กับบริษัทนำเที่ยว  นักท่องเที่ยวเลือกรายการ

ที่ตรงกับต้องการของตน  ขาดอิสระไปบ้าง  แต่บริการทุกอย่างบริษัทท่องเที่ยวจัดการให้  ค่าใช้จ่ายจะ

น้อยกว่าการส่วนบุคคล

 

 


 

 

 

3.       การท่องเที่ยวตามคาบเวลาของการท่องเที่ยว

                    3.1  การท่องเที่ยวตามคาบเวลายาว  การพักอยู่ ณ ที่แห่งใดแห่งหนึ่งเป็นสัปดาห์ หรือเป็นเดือน  เช่น นักโบราณคดีไปขุดซากไดโนเสาร์ที่กาฬสินธุ์นานกว่า 3 เดือนแล้ว , หนูนาไปเข้าค่ายเยาวชนรักษ์

ธรรมชาติ  1  สัปดาห์

             3.2  การท่องเที่ยวคาบเวลาสั้น   การพักอยู่ ณ ที่นั้น ๆ 2 – 3 วัน  แต่ไม่เกิน  10 วัน   ประเภทนี้

จำเป็นต่อธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างมาก    เช่น  ไปเที่ยวเชียงใหม่ – เชียงรายในช่วงหยุดเทศกาลสงกรานต์

           3.3   การท่องเที่ยวแบบทัศนาจร   ไม่มีการพักแรม  ใช้เวลาท่องเที่ยวไม่เกิน  24  ชั่วโมง   เช่น  

โรงเรียนนำนักเรียนไปเที่ยวอยุธยา    

           3.4   การท่องเที่ยวจัดตามยานพาหนะที่ใช้ท่องเที่ยว   เช่น  แฟมิลี่แรลลี่ไปกาญจนบุรี   

ปั่นจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์  ,  นั่งสามล้อรอบวัดพระแก้ว

           3.5.1   การท่องเที่ยวแบบบวก    นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมาเที่ยวยังประเทศไทย

           3.5.2   การท่องเที่ยวแบบลบ  นักท่องเที่ยวไทยไปเที่ยวต่างประเทศ

 

เนื้อหารายวิชา