เนื้อหา

สาระสำคัญ

                นักท่องเที่ยว  เจ้าของท้องถิ่น  บริษัทนำเที่ยวและมัคคุเทศก์  มีบทบาทที่มีความสำคัญต่อ

การท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก   ถ้าทุกคนรู้และทำตามบทบาทของตน  ก็จะเป็นการช่วยให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยเจริญก้าวหน้า  สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น  และประเทศชาติได้เป็นอย่างดี  จึงควรศึกษาเพื่อให้รู้จักบทบาทที่ถูกต้อง
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง   รู้และเข้าใจบทบาทของนักท่องเที่ยว  เจ้าของท้องถิ่น  บริษัทนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
 

จุดประสงค์นำทาง            สามารถอธิบายบทบาทของนักท่องเที่ยว   เจ้าของท้องถิ่น  บริษัทนำเที่ยวมัคคุเทศก์  ได้

 

เนื้อหาสาระ

1. บทบาทของนักท่องเที่ยว

 

ถ้ามีการถามว่านักท่องเที่ยวได้อะไรจากการไปเที่ยวแต่ละครั้ง  คำตอบส่วนใหญ่ก็จะบอกว่า  ได้ประสบการณ์ใหม่    ได้เห็นความสวยงาม  ได้สัมผัสวิถีชีวิตที่ผิดไปจากที่เคย  พักผ่อนคลายเครียด  หายเหนื่อย  ได้ความรู้ความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  ได้เพื่อนใหม่   ได้รู้ว่าเมืองไทยก็มีสิ่งที่สวยงามไม่แพ้ที่ใด ๆ ในโลก   ได้ตระหนักว่าถึงเวลาแล้วที่จะตื่นตัวในการอนุรักษ์ให้คงอยู่ไว้ให้ลูกหลาน  ขยะในมือท่านลงถังเถอะครับ
 


 

                                นักท่องเที่ยวที่ดีควรปฏิบัติดังนี้

                 1. นักท่องเที่ยวต้องเรียนรู้กฎพื้นฐานของการท่องเที่ยว   ปฏิบัติตามกฎระเบียบ    และข้อบังคับ    ของแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ        เช่น  ห้ามถ่ายรูปในพระที่นั่งวิมานเมฆ  แต่งกายสุภาพเวลาเข้าชมวัดพระแก้ว    ห้ามเด็ดดอกไม้ในอุทยานแห่งชาติ    ห้ามสวมรองเท้าเข้าไปในวัด  ห้ามพกอาวุธ  เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี  อีกทั้งข้อมูลของสถานที่จะไปล่วงหน้า  รู้วัตถุประสงค์ในการไปเพื่อจะได้เตรียมตัวให้พร้อม  เหมาะสม  ปลอดภัย

2. การให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม  เช่น  ไปเที่ยวทะเลไม่เก็บหอย  หิน  ทราย  ปะการัง  ไม่สนับสนุนซื้อสัตว์ทะเลที่หายากที่ชาวบ้านเอามาขายหรือไปเที่ยวป่า  ก็ไม่ตัดไม้  ไม่เด็ดดอกไม้  ไม่ล่าสัตว์ ไม่เก็บเอาของมาเป็นที่ระลึก   ไม่ทิ้งขยะหรือทำความสกปรกในป่า  เช่น  ขวดน้ำพลาสติก   ควรนำภาชนะที่ไม่ก่อให้เกิดขยะเข้าไปในป่า    ถ้าจำเป็นต้องนำไป ก็ควรนำกลับออกมาด้วย (ถ้าเป็นภาชนะที่ไม่สามารถทำลาย หรือย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ) ไม่ทำให้สัตว์ตกใจเช่น ขับรถเข้าไปหรือเล่นดนตรีที่มีเสียงดัง     ระวังเรื่องไฟฟืนในการประกอบอาหารต้องดับให้สนิท

                 3. การปฏิบัติตามระเบียบของกลุ่มทัวร์  เชื่อฟังคำแนะนำของมัคคุเทศก์  เช่น  ใส่ร่มชูชีพเวลาไปเที่ยวทางน้ำ    แต่งกายให้รัดกุม   ไม่ดื่มสุราสิ่งเสพติดขณะเดินทางท่องเที่ยว  ตรงเวลา   และดูแลตัวเองไม่เป็นภาระหรือรบกวนกลุ่ม  เพราะการเดินทางที่มีหมู่คนจำนวนมากต้องรักษาความสงบ  ปลอดภัย  รักษาเวลา  และเชื่อฟังรักษากฎของกลุ่มทัวร์

ท่องเที่ยวทั่วไทย  ไปอย่างมีสำนึก

 

 

2. บทบาทของเจ้าของท้องถิ่น

 

                วัฒนธรรมของไทย  คือ  เป็นธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณ  ใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับ แสดงว่า     คนไทยมีการแสดงออกถึงความเป็นคนเมตตา    เป็นมิตร  ให้การต้อนรับด้วยรอยยิ้มอันอบอุ่น   สมคำกล่าวที่ว่า   สยามเมืองยิ้ม    เช่น  ให้ที่พัก  เลี้ยงข้าวปลาอาหาร  แสดงการเป็นเจ้าบ้านที่ดี

                1.  ให้ความช่วยเหลือ  เมื่อประสบอุบัติเหตุ  ประสบภัย  แสดงน้ำใจ  เช่น  ช่วยเหลือเบื้องต้น  แจ้งความกับตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    มิใช่  ขโมยของจากผู้บาดเจ็บ   เช่น   ที่สุพรรณบุรี  กรณีเครื่องบินเลาด้าแอร์ตก  หรือ  จี้ปล้นฆ่าข่มขืนนักท่องเที่ยว  หลอกลวงให้ซื้อของที่ระลึกที่ไม่มีคุณภาพ  ทำตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดี  เลิกปล้น  ฆ่า  จี้  นักท่องเที่ยว

 

 

                2.  ช่วยอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม  การขายแหล่งท่องเที่ยวโดยที่ไม่มีการทนุบำรุง  ไม่นาน ก็กลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรม  นักท่องเที่ยวก็ไม่มา  ไปที่อื่น  ต้องทนุบำรุงอนุรักษ์ให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน  เช่น  น้ำตกแห่งหนึ่งไม่มีการรณรงค์เรื่องการทิ้งขยะ  ปรากฎว่าขยะจากนักท่องเที่ยว และประชาชนท้องถิ่นทิ้งกันเต็ม  หน่วยราชการไม่มาเก็บขยะ  ทำให้น้ำสกปรก  ต้นไม้ใหญ่ตัดทำเป็นร้านค้า  ร้านอาหารล้ำเข้าไปในแนวเส้นทางน้ำตก  มีการตั้งร้านขายของเต็มข้างทางไม่มีระเบียบ  ร้านขายอาหารขายแพง ไม่อร่อย  สกปรก  สินค้าของที่ระลึกคุณภาพไม่ดี  ห้องน้ำสกปรก  มีการก่อสร้างเช่นทางเดิน  ที่นั่งพัก บดบังธรรมชาติ   ต้นน้ำลำธารมีการตัดไม้ทำลายป่า  ทำให้ในเดือนธันวาคมถึงเมษายน    น้ำตกไม่มีน้ำ   ผลเสียที่ตามมาประชาชนในท้องถิ่นขาดอาชีพเสริม  ขาดรายได้ ธุรกิจท่องเที่ยวล้มเหลว   ปลูกจิตสำนึกในการรักษ์เห็นความสำคัญและหวงแหนทรัพยากรในท้องถิ่นรักษ์ช้าง  รักษ์ป่า
 

เนื้อหารายวิชา