praveet elearning
 

วัตถุประสงค์

 • ผู้เรียนได้ประสบการณ์ใหม่และฝึกทักษะได้จากเทคโนโลยีอันหลากหลาย
 • ผู้เรียนสามารถค้นหาหรือเข้าถึงบทเรียนได้  ทุกๆขณะที่ต้องการ
 • ผู้สอนนำเสนอเนื้อหา  แบบทดสอบ  ที่ทันสมัยให้แก่ผู้เรียน
 • เน้นการเผยแพร่ผลงานของผู้สอนสู่สาธารณะ

 • เงื่อนไขการเข้าใช้เว็บไซต์
   
  1. สมัครสมาชิก สิ่งที่จำเป็นต้องมีคือ e-mail
  สมัครสมาชิกได้ที่หน้า  http://www.praveetelearning.com/member.php
  2. การยื่นยันอีเมล์
  หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะจัดส่งเมล์ไปให้อัตโนมัติ กรุณาเปิดเมล์ที่ใช้สมัครไว้ เพื่อทำการยืนยันการสมัครก่อนคะ หากข้ามขั้นตอนนี้จะไม่สามารถ login เข้าใช้งานได้คะ
  ****กรณีหาเมล์ไม่เจอรบกวนเข้าไปเช็คใน Junk ก่อน เพราะเมล์อาจจะไม่เข้า Inbox ปกติได้

  3. การล็อกอิน - สมาชิกสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานได้ที่
  http://www.praveetelearning.com/login_frm.php
  โดยกรอกอีเมล์ พร้อม รหัสผ่าน

  4. ข้อมูลสมาชิก - หลังล็อกอินแล้ว สมาชิกสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ เช่น เปลี่ยน password , email , เบอร์โทรศัพท์ , ใส่ไอคอนแทนตัวเอง

  5. แบบเรียนรู้ออนไลน์
  ประกอบด้วย เนื้อหาและแบบทดสอบ สมาชิกจะสามารถทำแบบทดสอบได้ก็ต่อเมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบเท่านั้น

  6. การรายงานผล - สมาชิกสามารถดูรายงานผลการทดสอบออนไลน์จากบทเรียนต่างๆ ได้ตลอดเวลา