เงื่อนไขการสมัครสมาชิก

วัตถุประสงค์

  • ผู้เรียนได้ประสบการณ์ใหม่และฝึกทักษะได้จากเทคโนโลยีอันหลากหลาย
  • ผู้เรียนสามารถค้นหาหรือเข้าถึงบทเรียนได้  ทุกๆขณะที่ต้องการ
  • ผู้สอนนำเสนอเนื้อหา  แบบทดสอบ  ที่ทันสมัยให้แก่ผู้เรียน
  • เน้นการเผยแพร่ผลงานของผู้สอนสู่สาธารณะ


เงื่อนไขการเข้าใช้เว็บไซต์

1. สมัครสมาชิก สิ่งที่จำเป็นต้องมีคือ e-mail
สมัครสมาชิกได้ที่หน้า  http://www.praveetelearning.com/member.php 
2. การยื่นยันอีเมล์ 
หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะจัดส่งเมล์ไปให้อัตโนมัติ กรุณาเปิดเมล์ที่ใช้สมัครไว้ เพื่อทำการยืนยันการสมัครก่อนคะ หากข้ามขั้นตอนนี้จะไม่สามารถ login เข้าใช้งานได้คะ
****กรณีหาเมล์ไม่เจอรบกวนเข้าไปเช็คใน Junk ก่อน เพราะเมล์อาจจะไม่เข้า Inbox ปกติได้

3. การล็อกอิน - สมาชิกสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานได้ที่
http://www.praveetelearning.com/login_frm.php
โดยกรอกอีเมล์ พร้อม รหัสผ่าน

4. ข้อมูลสมาชิก - หลังล็อกอินแล้ว สมาชิกสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ เช่น เปลี่ยน password , email , เบอร์โทรศัพท์ , ใส่ไอคอนแทนตัวเอง

5. แบบเรียนรู้ออนไลน์
ประกอบด้วย เนื้อหาและแบบทดสอบ สมาชิกจะสามารถทำแบบทดสอบได้ก็ต่อเมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบเท่านั้น

6. การรายงานผล - สมาชิกสามารถดูรายงานผลการทดสอบออนไลน์จากบทเรียนต่างๆ ได้ตลอดเวลา