กระดานสนทนา

กรุณา Login ก่อนการโพสต์ทุกครั้งค่ะ


GAT & PAT คืออะไร

  GAT คือ ความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test) ประกอบด้วย
 - ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา คะแนนเต็ม 150 คะแนน
 - ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 150 คะแนน
 
 **สอบ 3 ชั่วโมง ด้วยข้อสอบปรนัย และอัตนัยที่ตอบแบบปรนัย**
 
 
 
 PAT คือ ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (Professional and Academic Aptitude Test) ประกอบด้วย
 
 
 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
 PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฏศิลป์)
 PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ (ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน บาลี และอาหรับ)
 **สอบ 3 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 300 คะแนน ข้อสอบปรนัยและอัตนัยที่ตอบแบบปรนัย**
เจ้าของกระทู้ by   webmaster | view 1,732 | comment 0 | แจ้งลบ
ร่วมแสดงความคิดเห็น
รายละเอียด  :
รูปภาพ  :
(ไม่เกิน 1024 kb , jpg , gif)
ชื่อผู้เขียน  :
Security Code:
2790
 

กติกา มารยาท
  • กรุณาใช้คำสุภาพ และงดเว้นการตั้งกระทู้และแสดงความคิดเห็นด้วยเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล ทรัพย์สินทางปัญญา การโฆษณาและข้อความที่อยู่ในรูปแบบของการชักชวน
  • หากพบข้อความไม่เหมาะสม และข้อความที่ตั้งขึ้นซ้ำซ้อน ทางเว็บไซต์ Praveetelearning.com ขอลบข้อความดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สมาชิกท่านใดพบข้อความไม่เหมาะสมหรือการละเมิดฝ่าฝืนใดๆ โปรดแจ้งได้ที่ webmaster@praveetelearning.com