กระดานสนทนา

กรุณา Login ก่อนการโพสต์ทุกครั้งค่ะ


เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 4

  หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
เจ้าของกระทู้ by   webmaster | view 10,178 | comment 18 | แจ้งลบ
ร่วมแสดงความคิดเห็น
รายละเอียด  :
รูปภาพ  :
(ไม่เกิน 1024 kb , jpg , gif)
ชื่อผู้เขียน  :
Security Code:
1868
 

กติกา มารยาท
  • กรุณาใช้คำสุภาพ และงดเว้นการตั้งกระทู้และแสดงความคิดเห็นด้วยเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล ทรัพย์สินทางปัญญา การโฆษณาและข้อความที่อยู่ในรูปแบบของการชักชวน
  • หากพบข้อความไม่เหมาะสม และข้อความที่ตั้งขึ้นซ้ำซ้อน ทางเว็บไซต์ Praveetelearning.com ขอลบข้อความดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สมาชิกท่านใดพบข้อความไม่เหมาะสมหรือการละเมิดฝ่าฝืนใดๆ โปรดแจ้งได้ที่ webmaster@praveetelearning.com
  1. ผู้ริเริ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย คือใคร
 พระบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
คำตอบที่ 1 webmaster | Reply | แจ้งลบ
  2. สัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นอย่างไร
 พระปรางค์วัดอรุณ เครื่องบิน แม่น้ำเจ้าพระยา เรือสุพรรณหงส์ อยู่ในวงกลม
คำตอบที่ 2 webmaster | Reply | แจ้งลบ
  3. นายกรัฐมนตรีคนใดที่เห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง
 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
คำตอบที่ 3 webmaster | Reply | แจ้งลบ
  4. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอยู่ในสังกัดกระทรวงใด
 กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
คำตอบที่ 4 webmaster | Reply | แจ้งลบ
  5. เว็บไซด์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คืออะไร
 www.tat.or.th
คำตอบที่ 5 webmaster | Reply | แจ้งลบ
  6. สำนักงานของการท่องเที่ยวในประเทศไทย ในภาคเหนือและภาคใต้มีจังหวัดใดบ้าง
 ภาคเหนือ ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก ตาก แม่ฮ่องสอน แพร่ สุโขทัย อุทัยธานี
คำตอบที่ 6 webmaster | Reply | แจ้งลบ
  7. สำนักงานของการท่องเที่ยวในประเทศไทย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจังหวัดใดบ้าง
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น นครพนม อุดรธานี เลย สุรินทร์
 ภาคกลาง ประกอบด้วย กาญจนบุรี เพชรบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สุพรรณบุรี กรุงเทพฯ ประจวบคิรีขันธ์ สมุทรสงคราม
คำตอบที่ 7 webmaster | Reply | แจ้งลบ
  8. สำนักงานของการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ในแถบยุโรปและเอเชีย มีประเทศใดบ้าง
 ยุโรป ประกอบด้วย อังกฤษ เยอรมันนี ฝรั่งเศส อิตาลี สวีเดน รัสเซีย
 เอเชีย ประกอบด้วย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง จีน ไทเป ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย เวียดนาม สหรัฐอาหรับอามิเรต
คำตอบที่ 8 webmaster | Reply | แจ้งลบ
  9. การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการขับเคลื่อน หมายความว่าพัฒนาในด้านใด
 ระบบบริหารจัดการและส่งเสริมบุคลากรให้มีทักษะและขีดความสามารถทางการตลาดท่องเที่ยว
คำตอบที่ 9 webmaster | Reply | แจ้งลบ
  10. TATV เป็นบริการใหม่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับด้านใด
 สถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวประเทศไทย
คำตอบที่ 10 webmaster | Reply | แจ้งลบ