กระดานสนทนา

กรุณา Login ก่อนการโพสต์ทุกครั้งค่ะ


เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 5

  วิธีการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
เจ้าของกระทู้ by   webmaster | view 5,979 | comment 11 | แจ้งลบ
ร่วมแสดงความคิดเห็น
รายละเอียด  :
รูปภาพ  :
(ไม่เกิน 1024 kb , jpg , gif)
ชื่อผู้เขียน  :
Security Code:
0944
 

กติกา มารยาท
  • กรุณาใช้คำสุภาพ และงดเว้นการตั้งกระทู้และแสดงความคิดเห็นด้วยเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล ทรัพย์สินทางปัญญา การโฆษณาและข้อความที่อยู่ในรูปแบบของการชักชวน
  • หากพบข้อความไม่เหมาะสม และข้อความที่ตั้งขึ้นซ้ำซ้อน ทางเว็บไซต์ Praveetelearning.com ขอลบข้อความดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สมาชิกท่านใดพบข้อความไม่เหมาะสมหรือการละเมิดฝ่าฝืนใดๆ โปรดแจ้งได้ที่ webmaster@praveetelearning.com
  1. สิ่งที่ผู้จัดนำเที่ยวต้องคำนึงถึงในการแข่งขัน คือ การส่งเสริมการขาย การพิจารณา การบริการ
คำตอบที่ 1 webmaster | Reply | แจ้งลบ
  2. โฆษณาต่างกับประชาสัมพันธ์
 คือ การโฆษณา เป็นการเผยแพร่ข่าวสาร สินค้าหรือบริการให้ลูกค้าสนใจที่จะซื้อ
 การประชาสัมพันธ์ เป็นการเผยแพร่ข่าวสาร สินค้าหรือบริการให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารไม่เน้นจำหน่าย
คำตอบที่ 2 webmaster | Reply | แจ้งลบ
  3. การเผยแพร่ข้อมูลการท่องเที่ยวทางเว็บไซด์ ถือเป็นการประกอบธุรกิจนำเที่ยว
 เมื่อผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ มีการติดต่อซื้อบริการนำเที่ยวและมีการชำระค่าบริการผ่านเจ้าของ
 เว็บไซด์
คำตอบที่ 3 webmaster | Reply | แจ้งลบ
  4. ประชาชนในท้องถิ่นสามารถประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวได้
 ดังนี้ คือ
 - พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวให้สะอาด สวยงาม สภาพดี
 - มียานพาหนะที่สะดวก สบาย ปลอดภัย
 - มีที่พัก ที่สะอาด มีสิ่งอำนวยความสะดวก
 - มีการดูแลเรื่องความปลอดภัย
 - มีแผนที่ท้องถิ่น
 - มีป้ายบอกทาง
 - มีส้วมสาธารณะที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ
 - มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 - ประชาชนในท้องถิ่นมีอัธยาศัยดี
 - มีศูนย์ประชาสัมพันธ์ในท้องถิ่น
 - มีการควบคุมค่าบริการ
 - มีการควบคุมคุณภาพของที่ระลึก ของฝาก
 - มีอาหารที่สะอาด คุณภาพสมราคา
คำตอบที่ 4 webmaster | Reply | แจ้งลบ
  5. รูปแบบการท่องเที่ยว
 มี 4 รูปแบบ คือ
 - การท่องเที่ยวในประเทศ
 - การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
 - การท่องเที่ยวเพื่อสังคม
 - การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
 - ท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติ
 - ท่องเที่ยวแหล่งวัฒนธรรม
 - ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ
คำตอบที่ 5 webmaster | Reply | แจ้งลบ
  6. ทรัพยากรการท่องเที่ยวมี
  3 ประเภท คือ – ประเภทธรรมชาติ เช่น น้ำตก อุทยานแห่งชาติ ทะเล
  - ประวัติศาสตร์ เช่น อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา สุโขทัย ศรีสัชนาลัย
  - ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม เช่น งานสงกรานต์ บุญบั้งไฟ
  ผีตาโขน
คำตอบที่ 6 webmaster | Reply | แจ้งลบ
  7. ในการจัดนำเที่ยว การคิดค่าบริการต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่าย
 คือ
 - ระยะทางในการท่องเที่ยว
 - กิจกรรมนำเที่ยว
 - สถานที่รับประทานอาหาร ที่พัก
 - พาหนะ
 - ค่าใช้จ่ายตลอดรายการ
 - เงื่อนไขของค่าใช้จ่ายตามรายการ
คำตอบที่ 7 webmaster | Reply | แจ้งลบ
  8. รายได้จากการนำเที่ยว เท่ากับ ต้นทุน + กำไร 50 % ของต้นทุน ถ้าค่าบริการ 30,000 บาท
 กำไรในครั้งนี้เท่าไร
 10,000
คำตอบที่ 8 webmaster | Reply | แจ้งลบ
  9. ค่าแบ่งหน้าที่งานในบริษัทนำเที่ยว มี
 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายขาย ฝ่ายจัดการท่องเที่ยว ฝ่ายการเงิน
 ทุกฝ่ายมีความสำคัญเท่ากัน บริษัทนำเที่ยวจึงจะมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ
คำตอบที่ 9 webmaster | Reply | แจ้งลบ
  1. สิ่งที่ผู้จัดนำเที่ยวต้องคำนึงถึงในการแข่งขัน คือ การส่งเสริมการขาย การพิจารณา การบริการ
คำตอบที่ 10 nanty | Reply | แจ้งลบ