กระดานสนทนา

กรุณา Login ก่อนการโพสต์ทุกครั้งค่ะ


เด็กม.6 พอใจเรียนล่วงหน้า"มก."

 

น. ส.นีรนุช ภาชนะทิพย์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) วิทยาเขตบางเขน เปิดเผยผลการวิจัยเรื่อง "ความคิดเห็นของนักเรียน ม.6 ที่มีต่อการเรียนการสอนโครงการเรียนล่วงหน้าของ มก. ปีการศึกษา 2550 ว่า มี 7 คณะใน มก.ที่จัดการเรียนการสอนล่วงหน้า ได้แก่ คณะเกษตร วนศาสตร์ ประมง วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และอุตสาหกรรมเกษตร โดยทำการวิจัยเก็บข้อมูลจากนักเรียน ม.6 จำนวน 81 คน พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากในด้านต่างๆ ดังนี้ 1.ด้านปัจจัยเกื้อหนุนและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน 2.ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้า คือ ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น มีความเข้าใจในเนื้อหา ช่วยให้มีประสบการณ์เรียนในระดับมหาวิทยาลัย และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการเตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยได้ ส่วนปัญหาและอุปสรรคพบว่า ระยะเวลาในการจัดไม่เหมาะสม เพราะเป็นช่วงที่นักเรียน ม.6 ส่วนใหญ่มีการสอบ ทำให้ต้องหยุดเรียนบ่อย โดยควรจัดสอนช่วงปิดเทอมภาคต้นถึงปิดเทอมภาคปลาย จะช่วยทำให้มีเวลามากขึ้น เป็นต้น
 
 ที่มา: http://www.enn.co.th/news/117/ARTICLE/6900/2009-04-02.html
เจ้าของกระทู้ by   webmaster | view 2,002 | comment 0 | แจ้งลบ
ร่วมแสดงความคิดเห็น
รายละเอียด  :
รูปภาพ  :
(ไม่เกิน 1024 kb , jpg , gif)
ชื่อผู้เขียน  :
Security Code:
6419
 

กติกา มารยาท
  • กรุณาใช้คำสุภาพ และงดเว้นการตั้งกระทู้และแสดงความคิดเห็นด้วยเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล ทรัพย์สินทางปัญญา การโฆษณาและข้อความที่อยู่ในรูปแบบของการชักชวน
  • หากพบข้อความไม่เหมาะสม และข้อความที่ตั้งขึ้นซ้ำซ้อน ทางเว็บไซต์ Praveetelearning.com ขอลบข้อความดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สมาชิกท่านใดพบข้อความไม่เหมาะสมหรือการละเมิดฝ่าฝืนใดๆ โปรดแจ้งได้ที่ webmaster@praveetelearning.com