กระดานสนทนา

กรุณา Login ก่อนการโพสต์ทุกครั้งค่ะ


เชิญร่วม โครงการประกวด “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 6

 

มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์เปิดตัวโครงการประกวด “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 6 พร้อมประกาศผล “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 5 โดยผู้ชนะจะได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่าล้านบาท
 
  มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจัดให้มีการประกวดรางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนักว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ การสร้างสรรค์และนวัตกรรม ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการศึกษา ความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิต การพัฒนาสังคม เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะเปิดประตูสู่โลกแห่งการเรียนรู้และเทคโนโลยีต่างๆ ในปีพ.ศ.2553 นี้ กำหนดจัดการประกวด “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ขึ้นเป็นครั้งที่ 6 เพื่อสนับสนุนงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไทยให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมระดับสากล สามารถนำมาพัฒนาเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศหรือพัฒนาในเชิงธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีอย่างกว้างขวาง
 
 การประกวด แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทบุคคลทั่วไป/นิติบุคคล และประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา โดยมูลนิธิฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ พระราชทานโล่รางวัลแก่ผู้ชนะทั้ง 2 ประเภท นอกจากนี้ผู้ชนะประเภทบุคคลทั่วไป/นิติบุคคลจะได้รับเงินรางวัล 1 ล้านบาท และประเภทนักเรียนนิสิต นักศึกษา จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท ผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันต้องเป็นผลงานวิจัยหรือผลงานเชิงประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของคนไทยและทำขึ้นในประเทศไทย เช่น Software, Application, Network, Communication หรือ Hardware และเป็นผลงานที่นำมาใช้ได้จริง ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศหรือสามารถนำมาพัฒนาเป็นเชิงธุรกิจได้”
 
 สำหรับผลการประกวด “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 5 มีผลงานส่งเข้าร่วมแข่งขัน ทั้งสิ้น 177 ผลงาน แบ่งเป็น ประเภท บุคคลทั่วไป/นิติบุคคล จำนวน 80ผลงาน และประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา จำนวน97ผลงาน และมีผลงานผ่านเข้ารอบรวมทั้งสิ้น15ผลงาน ซึ่งล้วนแต่เป็นผลงานสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างแท้จริง เช่น ระบบชุมสายโทรศัพท์ประสิทธิภาพสูง ระบบจัดการธุรกิจ หุ่นยนต์เพื่อการเสิร์ฟอาหาร อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ระบบบ้านอัจฉริยะ การบริหารจัดการระบบ Social Network เป็นต้น
 
 ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนและนิติบุคคลร่วมส่งผลงานวิจัยหรือผลงานเชิงประยุกต์ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมประกวด “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 6 ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับสมัครถึง30 กันยายน 2553 นี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร. 0 2544 5533หรือ www.itprincessaward.com
 
เจ้าของกระทู้ by   webmaster | view 2,230 | comment 0 | แจ้งลบ
ร่วมแสดงความคิดเห็น
รายละเอียด  :
รูปภาพ  :
(ไม่เกิน 1024 kb , jpg , gif)
ชื่อผู้เขียน  :
Security Code:
8325
 

กติกา มารยาท
  • กรุณาใช้คำสุภาพ และงดเว้นการตั้งกระทู้และแสดงความคิดเห็นด้วยเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล ทรัพย์สินทางปัญญา การโฆษณาและข้อความที่อยู่ในรูปแบบของการชักชวน
  • หากพบข้อความไม่เหมาะสม และข้อความที่ตั้งขึ้นซ้ำซ้อน ทางเว็บไซต์ Praveetelearning.com ขอลบข้อความดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สมาชิกท่านใดพบข้อความไม่เหมาะสมหรือการละเมิดฝ่าฝืนใดๆ โปรดแจ้งได้ที่ webmaster@praveetelearning.com